Evaluation of Vocational High Schools’ Status Analysis through Student Perception: Evidence from Turkey

Authors

  • Salih Börteçine Avci Ataturk University
  • Fethullah UÇAN Ataturk University
  • Ömer Sıddık Budak Kafkas University

DOI:

https://doi.org/10.18533/ijbsr.v6i2.915

Keywords:

Strategic planning, SWOT analysis, vocational schools.

Abstract

Nowadays the current status of vocational schools is handled by different sectors with a critical perspective. What will be the future status of vocational schools requires a strategic perspective. In this study, SWOT analyse was used as a method to analyse the current status of vocational schools.  In order to determine the important components of SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analyse a questionnaire prepared according to the five-point Likert scale was applied to 300 vocational school students from Ataturk University and Kafkas University in Turkey. Results being subjected to statistical analysis and were given some suggestions.

References

Acar, E. (2007). Yarı Resmi Bir Örgütte Stratejik Planlama Uygulaması “Aydın Ticaret Odası Örneği” (Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi), Aydın.

Aktan, C. C. (2006). Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Atatürk Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı. Erişim Tarihi:01.09.2014, URL: http://www.atauni.edu.tr/#birim=strateji-gelistirme-daire-baskanligi

Cebecioğlu, C. (2006). SWOT Analizi ve Bir İşletme Üzerine Uygulama (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi) , Gebze.

Demir, C. ve Yılmaz, M. K. (2010). Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25,1. 69-88.

Dinçer, Ö. (2004). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Yayınları.

Filiz, A. (1996). İşletmelerde Strateji Belirlemede Yönetici ve Liderin Rolü ve Önemi (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi) İstanbul

Göl, G. (1995). Gümrük Birliği’ne Geçişte Rekabet Gücünün Belirlenmesi ve Rekabetçi Pazarlama Stratejileri (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi) İstanbul

Mesleki Yeterlilik Kurumu Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Planı. Erişim Tarihi: 01.09.2014, URL: http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/component/content/article/380

Uçar, D. ve Doğru, A.Ö. (2005). CBS Projelerinin Stratejik Planlaması ve SWOT Analizinin Yeri, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart- 1 Nisan

Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Literatür Yayınları.

Downloads

Published

2016-03-23

Issue

Section

Article