The Effect of Hot Money Flow on Pre-Crisis Indicators of Current Accounts and Real Sectors in Turkish Economy

Ömer Uğur Bulut, Sadık Rıdvan Karluk

Abstract


We investigate the impact of the hot money movements on current account and real sector leading crisis indicators under VAR (Vector Autoregressive) framework using quarterly data for a long period of 1991-2014. Our findings show that hot money movements have negative impact on current account deficit and foreign trade deficit pre-crisis indicators. We further show that they lead to instability in growth and inflation pre-crisis indicators.


Keywords


Hot money movements; pre-crisis indicators; Turkish economy; VAR model.

Full Text:

PDF

References


Altıntaş, H., Öz, B. (2007). Predicting currency crises with signals approach: The case Of Turkey. Anadolu University Journal of Social Sciences, 7(2), 19-44.

Avcı, M.A., Altay, N.O. (2013). Finansal Krizlerin Sinyal Yaklaşımı ile Öngörülmesi: Türkiye, Arjantin, Tayland ve İngiltere İçin Bir Analiz. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 47-58.

Boratav, K. (2009). Türkiye iktisat tarihi: 1908-2007. Ankara: İmge Kitabevi.

Boratav, K. (2011). Bir krizin kısa hikâyesi (2). Ankara: Arkadaş Yayınevi

Corbo, V., Hernandez, L. (1996). Macroeconomic adjustment to capital inflows: lessons from recent Latin American and East Asian experience. The World Bank Research Observer, 11(1), 61-85.

Corsetti, G., Pesenti, P., Roubini, N. (1998). Fundamental determinants of the Asian crisis: a preliminary empirical assessment. Unpublished manuscript (New Haven, New York, New York: Yale University and University of Bologna, Federal Reserve Bank of New York and NBER).

Çeviş, İ. (2005). Para krizlerine ampirik bir yaklaşım. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu.

Frankel, J.A., Rose, A.K. (1996). Currency crashes in emerging markets: An empirical treatment. Journal of International Economics, 41(1), 351-366.

Gerni, C., Selçuk, E., Değer, M.K. (2005). Erken uyarı sistemleri yoluyla Türkiye’deki ekonomik krizlerin analizi. Ekonometri ve Istatistik Dergisi, 2(1), 39-62.

Gujarati, D.N. (2003). Basic econometrics (4). McGraw Hill.

İnsel, A., Sungur, N. (2003). Sermaye akımlarının temel makroekonomik göstergeler üzerindeki etkileri: Türkiye örneği-1989: III-1999: IV (No. 2003/8). Discussion Paper, Turkish Economic Association.

Kaminsky, G., Lizondo, S., Reinhart, C.M. (1998). Leading indicators of currency crises. Staff Papers, 45(1), 1-48.

Karaçor, Z., Alptekin, V. (2006). Finansal krizlerin önceden tahmin yoluyla değerlendirilmesi: Türkiye örneği. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 231-256.

Karluk R.S. (2014). Türkiye ekonomisi cumhuriyetin ilanından günümüze yapısal dönüşüm (13). İstanbul: Beta Basın Yayım.

McKinnon, R. (1973). Money and capital in economic development. Washington: The Brookings Institution.

Mercan, M., Peker, O. (2013). Finansal gelişmenin ekonomik büyümeye etkisi: ekonometrik bir analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(1), 93-120.

Oktar S., Dalyancı, L. (2010). Finansal kriz teorileri ve Türkiye ekonomisinde 1990 sonrası finansal krizler. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2), 1-22

Rodrik, D., Velasco, A. (1999). Short-term capital flows (No. w7364). National Bureau of Economic Research.

Sevüktekin, M., Nargeleçekenler, M. (2010). Ekonometrik zaman serileri analizi (3). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Seyidoğlu, H., Yıldız, R. (2006). Ekonomik kriz öncesi erken uyarı sistemleri: Makale derlemesi (1). İstanbul: Arıkan Yayınevi.

Shaw, E. (1973). Financial development in economic development. Oxford University Press, New York.

Tarı, R. (2015). Ekonometri (11). Umuttepe Yayınları.

Turgut, A. (2007). Türleri, nedenleri ve göstergeleriyle finansal krizler. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20 (4-5), 35-46.

Uzunoğlu, S., Alkın, K., Gürlesel, F. (1995). Uluslararası sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik etkileri ve Türkiye. İstanbul: İMKB Yayınları.

Üçer, M., Rijckeghem, C. V., Yolalan, R. (1998). Leading indicators of currency crises: a brief literature survey and an application to Turkey. Yapi Kredi Economic Review, 9 (2), 3-23.

Williamson, J., Mahar, M. (2002). Finansal Liberalizasyon Üzerine Bir İnceleme. (Translation: G. Delice). Ankara: Liberete Yayınları.

Yeldan, E. (1996). Kısa vadeli sermaye akımlarının Türk finans piyasalarına olan etkileri üzerine gözlemler. Ekonomide Durum, 4(1), 41-49.

Zivot, E., Andrews, D. W. K. (2002). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of business & economic statistics, 20(1), 25-44.
DOI: http://dx.doi.org/10.18533/ijbsr.v6i11.1014

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ömer Uğur Bulut, Sadık Rıdvan Karluk

 ...........................................................................................................................

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

............................................................................................................................

If you find difficulties in submitting manuscript please forward your doc file to support@thejournalofbusiness.org. Our support team will assist you in submission process and other technical matters.

In order to get notifications on inbox please add  this domain thejournalofbusiness.org in your email safe list.

International journal of business and social research (Print)
ISSN 2164-2540

International journal of business and social research (Online)
ISSN 2164-2559

[International Journal of Business and Social Research (IJBSR) previously published by MIR Center for Socio-Economic Research, MD, USA. From February 2018 this journal is published by the LAR Center Press, OR, USA]